Jobbar med hunden som individ!

Utvärdering och Träningshägn

 På Hållnäs Hundskola finns ett
drygt 3 hektars vildsvinshägn,
här testas hundar året runt!

Hägnet fortsatt vilande!

Liten verksamhet med professionell  hjälp!
Utbildad personal är alltid med under hägnträning!

 

Här kan din hund möta vildsvin under kontrollerade former. Vildsvinsstammen ökar och med den behovet av lämpliga vildsvinshundar för jakt och eftersök på vildsvin. För att bli en bra och godtagbar vildsvinshund krävs bara inte att hunden har en stark jaktlust. En mycket viktig bit i pusslet är den mentala statusen hos varje hundindivid. Jag jobbar med individen i första hand, hur mycket dådkraft har hunden? Dådkraft betyder, förmåga att övervinna rädsla. Har hunden förstånd att backa, självbevarelsedrift? Har hunden förmåga att kunna underordna sig? Finns det aggressivitet, rädsla, stress hos hunden och i så fall hur snabbt kan hunden avreagera ”bryta sin sinnesstämning” för att på ett korrekt sätt börja använda sin näsa. Är din hund intresserad av att jaga detta vilt? Ja frågorna är många.

När du besöker Hållnäs Hunskolas Vildsvinshägn får hunden gå igenom en förenklad mentalbeskrivning, där ägarna får en bild av hundens (individens) mentala status, och jag som hägnägare får en bild av vad som kommer att hända vid kontakten med vildsvinen i hägnet.

Ofta vet vi inte hundägaren riktigt säkert vad den har för individ i kopplet, efter den lätta mentalbeskrivningen får jag ofta reaktionen ”det här visst jag inte om min hund”. Vi är nu steget före och kommer att ha en sannare bild av hunden när den släpps in till vildsvinen i hägnet.

Hundens hjärna har en mognadsprocess upp till 24 månader, då händer det mycket i utvecklingen och de olika stadierna kan bära med sig beteenden och reaktioner som är både positiva och negativa. Därför är det väldigt viktigt att vi inte börjar jobba med för unga hundar på de vilt som kan förutsäga skador framför allt mentalt men också fysiskt.  En stor risk är att en vek hund som blir attackerat av ett ex. vildsvin blir skrämd resten av livet och kanske konsekvensen blir att den slutar jaga. Ett problem som är mycket svårt att komma till rätta med, det krävs mycket tålamod och träning. För att hunden ska ha en ärlig chans måste den vara minst ca. 18 månader gammal.

Varför skall hunden träffa vildsvinen i hägnet och vad kan hägnet användas till? Jo här i hägnet

- Kan jaktlusten tändas till.

 

- Stödjer man försiktiga hundar till att komma igång
  med jakten, hjälper hunden till att locka fram lusten och
  självförtroendet.

 

- Skaffar hunden erfarenhet av den jaktliga situationen med
  viltet ”vildsvin” så som arbetssätt, sök osv.

- Lär hundföraren läsa sin hund.


- Växer ett samarbete fram mellan hund och förare, lydnaden är
   en viktig del framför allt inkallningen.

- Kan du underhålla hundens intresse under icke jaktsäsong.

- Kan du få din hund ”vildsvinsren” om du vill få bort ett oönskat beteende då hunden INTE skall jaga vildsvin.

- Här får du fram de bästa förutsättningarna till ett bra
  avelsarbete på din hund eftersom du får reda på hundens
  mentala egenskaper och då också hundens arv, jaktlust och
  intresse för viltet.

 

  • Vildsvinshundar skall högst ha en måttlig skärpa,
    hundarna skall inte gå i farlig närstrid med vildsvinen.
  • Det är inte lämpligt att hunden jagar med sin aggressivitet. 

  • Det är oetiskt när hundarna skadar vildsvinen och hundarna lever ett mycket farligt liv.

 

 

Träningshägnet med besättningsnummer C3111 är godkänt av
Länsstyrelsen, Uppsala.

Välkommen!

Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson
yrkesdressör spec. jakthundar, djurkommunikatör