Jobbar med hunden som individ!

Boka tid för hundträning i vildsvinshägn & Priser

VÄLKOMMEN TILL
HÅLLNÄS VILDSVINSHÄGN!

Jag hjälper dig att utvärdera och träna din vildsvinshund 

på vilda vildsvin året om.

Hur går en träning till i vildsvinshägnet?

Innan vi släpper in din hund till vildsvinsgaltarna genomför jag en förenklad mentalbeskrivning. Där kommer ni att få en muntlig beskrivning/förklaring av hundens mentala status.

Jag som instruktör läser av hundens förutsättningar att fungera på ett bra sätt i mötet med vildsvinen.

Anser jag att hunden kommer att visa för mycket skärpa (aggressivitet) gentemot vildsvinen sätts en munkorg på hunden, här är vi steget före och förhindrar onödigt lidande.

Under träningens gång inne i hägnet får ni information av mig om vad som händer mellan hund och vildsvin och hur du kan påverka olika situationer.

Ni får råd och tips för en fortsatt träning av din hund allt efter hundens mognad och fas i injagningen, till målet som en färdig vildsvinshund.

ÖPPETTIDER: Vardagar och helger året om efter   överenskommelse  

PRISER: 700 kr/hund inkl. förenklad mentalbeskrivning  och vägledning.

BOKNING: Ring 073-5442364 eller via mail hallnas.hundskola@telia.com 
Du kan även använda kontaktuppgifter som finns under fliken Kontaktsida.

VÄGBESKRIVNINGAdress-Karta

Hjärtligt Välkommen!

Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson