Jobbar med hunden som individ!

Fotoalbum

Hållnäs Vildsvinshägn erbjuder träning i en miljö där naturen är så noggrant efterliknat verkligheten och där vildsvinen trivs som bäst.

I hägnet finns olika biotopisk natur som gör att hundarna får utvecklas i att träna olika svårighetsgrader i terräng. 

Svårigheter kan vara tätningar i olika barr och lövskog. blötmark, kärr, gammal skogsterräng, stenberikade områden samt öppnade inägor och fall. 

Även hundar som är nybörjare får goda förutsättningar till bra start i en terräng som är värdefull i inlärningen vid jakt på vildsvin.

Vi kan även läsa av hundens mognad, utveckling och mentala status i de sätt hunden jobbar på, vid de olika terräng platserna.

De som besökt hägnet ger goda referenser och är nöjda med hägnets utformande.

Här läggs bilder upp på olika platser i hägnet från olika årstider.


Fotoalbumet är under uppbyggnad just nu!