Jobbar med hunden som individ!

Ledarskap och Hundägarutbildning

Ledarskap innebär för hunden trygghet, glädje, lydnad och frihet.  Hunden är ett flockdjur och behöver en tydlig och en konsekvent ledare för att må bra.


·    Du får lära dig att befästa ledarskapet
      över din hund.

·     Du får lära dig förstå din hund, vad
      den visar och varför.
      Du får lära dig att läsa hundens
      kroppsspråk.

·     Du får hjälp med att lära din hund
      förstå att lyda de mesta användbara
      kommandon så att hunden lär sig på
      rätt sätt att fungera.

Ledarskapet och lydnaden är det viktigaste för att hunden skall fungera hemma och i olika störningssituationer.
Hunden kan då leva ett harmoniskt liv.
 
Den hundägare som befäster ett ordentligt ledarskap över sin hund, får en harmonisk och väl fungerande kompis i många år. Det viktiga är att titta till vilken individ vi har i kopplet, vilka åtgärder som är rätt för varje enskild hund. Även gamla hundar kan lära sig nya sätt att fungera.
 
Hållnäs Hundskola erbjuder möjligheter till specialträning av hundar som används i jakt eller fungerar som bruks- eller sällskapshundar.

Passivitet - koppla av det är viktigt för hunden.