Jobbar med hunden som individ!

Ledarskap-Hundägarutbildning-Spår/Eftersök-Vildsvinshägn

Hundförarutbildningar

* Valpkurs/Grundläggande ledarskap
  Valpar 3-6 månader

Ledarskap/Hundägarutbildningar kurser   
  från ca 7 månaders ålder och uppåt. 

Ledarskap/ Hundägarutbildningar 
  veckoslutskurser fredag-söndag:
   Kursen börjar fredag kväll med teori
   Hund språk - Ledarskap – Mentalitet mm 
   fortsätter lördag och söndag med praktik i
   ledarskap/dressyr

   Övernattningsmöjligheter ordnas.  

Problemhundar får du hjälp med

Viltspår/Eftersök kurser: 
  Nybörjarkurser samt kurser för vidareutveckling 
  av eftersökshundar. Kurserna är förlagda på
 
veckokvällar  samt helger.          

Auktoriserad viltspårdomare Upplands Dreverklubb
  Jag dömer dig på ett viltspårprov    

Du får hjälp med din jakthund

* Specialiserad på vildsvinshundars mentalitet och
  dess lämplighet

* VILDSVINSHÄGN
  Hunden släpps i hägnet under  kontrollerade  former.
  Mera information hittar du under fliken Vildsvins-
  hägn här på hemsidan

Föredragskvällar:
  aktuellt nu är ”ur Hundens synvinkel”

* Rådjursrenhet
  Jag hjälper dig med tips för att göra din hund rådjursren

Privat kurser finns det möjlighet till :
  Jag besöker gärna dig och din hund i hemmet,
  i den 
miljö där inte hunden fungerar. 
  Jag rehabiliterar hunden på plats, tränar hundägarna,       ger tips och goda råd

Andra kurser ordnas efter önskemål:
   tex. kurser för rasklubbar,  jaktvårdskretsar
   eller  privata hundträningar enskild  eller i grupp
   annan ort 

* Här kan du aktivera din jakthund och stärka
   
ledarskapet under icke jaktsäsong

I alla kurser är träningen individuellt anpassad
efter dig och din hunds nivå.
Ann-Cathrine S. Gustafsson, yrkesdressör
073-5442364