Hållnäs Hundskola, Norra Uppland

Om mig

Jag är uppvuxen i Hållnäs en halvö vid norra Upplandskusten. Här bor jag även idag med min familj i en by som heter Slada, nära till havet och fina naturupplevelser. I mitt föräldrar hem så fanns det alltid ett flertal hundar och framför allt hundar som användes vid jaktliga ändamål. Jag skaffade mig naturligtvis en egen hund med tiden, den första hunden blev en Golden Retriever  vid namn Ida vi 12 fina år tillsammans.  Det har under åren kommit och gott många hundar som har gett stor kunskap till mig.

🙂

I dag har min familj tre egna hundar som är en Drever, Griffon Nivernais och en Papillon.

Jag har lärt mig mycket av hundarnas beteende genom att se hur hundar kommunicerar med varandra och hur de olika individerna fungerar mentalt, själsligt och i beteenden.
Jag har lärt mig att se hur olika beteenden hos hundindivider uppkommer när och hur hunden använder alla sina sinnen vid en yttre påverkan. Ingen hund är den andre lik.

Ledarskapet och flockens sätt att fungera, samt förståelsen från oss ägare är det viktigaste för att hunden skall fungera hemma och i olika störningssituationer.
Hunden kan då leva ett harmoniskt liv, dessutom kan vi ge hunden mycket mera frihet och vi kan känna oss lugna och glädjas åt vår hundindivid.

Jag ser varje enskild hund som en individ och varje individ måste få de rätta signalerna av sin förare för att lära sig på rätt sätt att fungera, att kunna känna tillit och att därmed lämna över och slappna av. 

Ägaren behöver ibland hjälp att lära sig se vad hunden vill förmedla, lära sig sin hunds kroppsspråk och beteende, få reda på sin hunds mentala status och själsliga existens.

Hunden har massor att lära oss!

Med denna kunskap så får du en väl fungerande hund i hemmet, socialt, på jakten eller i andra störningssituationer.


Du skapar en trygg relation mellan dig och din hund om du visar ett tydligt, lugnt, säkert, ärligt naturligt ledarskap inför din hund.
Både du och hunden kommer då att må bra!


🤩