Jobbar med hunden som individ!

Ledarskap-Hundägare-Problemhundar-Vildsvinshägn

Välkommen till Hållnäs Hundskola & Vildsvinshägn

Nordöstra Uppland

Jag heter Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson och är utbildad yrkesdressör med specialisering mentalitet, certifierad djurkommunnikatör och flockcoach. 
Här på hundskolan tar jag emot dig som förare och din hund som individ.
Jag arbetar med hela hunden psyket/mentalt samt fysiskt.

- Hundproblem uppstår oftast av bristande kommunikation mellan hundägaren och hunden, hunden förstår inte vad du säger d.v.s. människan kan inte göra sig förstådd på ett rätt sätt.

- För att rätta till problem som uppstått i relationer mellan människa och hund eller hundar emellan använder jag mig och lär ut av hundarnas egna språk ett språk som är lätt för hunden att förstå - Konsekvent - Ärlig - Tydlig - Säker. Därmed befäster du ett gott ledarskap över din hund som då blir lugn och harmonisk, hunden kommer i rätt sinnesstämning och hunden kommer att fungerar även i störningssituationer.

- Varje enskild hund är en individ och varje individ måste få de rätta åtgärderna för att kunna fungera på ett rätt sätt. När jag jobbar med individen och lär ut tar jag i de flesta fall hjälp av att göra en enklare mentalbeskrivning av hunden. Här plockas hundens mentala egenskaper fram och utifrån det så får hundägaren reda på vad dess hund är för individ. Sen kan man jobba med hunden och förstå den på ett rätt och lättare sätt.

- Jag arbetar med hela flocken dvs. jag coachar er som familjemedlemmar och djur till att stärkas och förstå varandras beteende i flocken. 

- Jag jobbar som djurkommunikatör, jag berättar hur djuret mår mentalt och fysiskt och tillsammans med djuret/hundens kroppspråk och mentala förmåga kan jag förmedla till hundägaren hur dess hund är och mår -närmare en så kan vi inte komma till insikt om denna individens, hundens liv.
Djurkommunikationens hemsida:http://www.navitas.n.nu
Jag arbetar även med häst och katt.

VILDSVINSHÄGNET
- Du får profetionell hjälp av utbildad instruktör när du besöker vildsvinshägnet för utvärdering och träning av din blivande vildsvinshund. 

Du får din vildsvinshund mentalt urvärderad och vägledd även rehabiliterad vid ev. mentala skador och rädslor som uppstått vid en jaktlig situation.

Klicka här för att se information om Vildsvinshägnets aktiviteter.

 

Hållnäs Hundskola & Vildsvinshägn erbjuder möjligheter till specialträning av hundar som används i jakten, eftersöket eller som bruks- och sällskapshund.

 

Alla hundraser är välkomna stora som små  till min hundskola!

För info. och anmälan ring:
Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson
Yrkesdressör, certifierad Djurkommunikatör, Flockcoach.

073-5442364 Slada, Hållnäs
hallnas.hundskola@telia.com
Godkänd för F-skatt

Hjärtligt Välkommen! 

Med vänlig hälsning

Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson